Přijímáme online platby

Loga kreditních karet

Kontakt


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

 

1.1  Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

1.2  Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

 

1.3  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost

        Šárka Čapková, www.nanoshields.eu ,

        se sídlem Hlavenec 88 , 294 74  Hlavenec ,IČ: 75267471,

        email: info@nanoshields.eu,

        tel.:  +420 777 341 661

      formou jednostranného právního jednání(například emailem).

      Můžete využít vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.Není to však Vaší povinností.

 

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy,postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy,vrátíme Vám bez zbytečného odkladu,nejpozději do 14 dnů ode dne,kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy,všechny platby,které jsme od Vás obdrželi,včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání,který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek,který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce,pokud jste výslovnš neurčil(a) jinak.

V žádném případě Vám tímto nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

 

2.2

a) Převzetí zboží

                - zboží bez zbytečných odkladů ,nejpozději do 14 dnů ode dne,kdy došlo k odstoupení od této smlouvy,zašlete zpět na doručovací  adresu:

                Petr Hladík

                   U Nemocnice 1244

                   464 01  Frýdlant

                 Osoba kompetentí k převzetí je Petr Hladík.Lhůta se považuje za zachovanou,pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

                - ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží

 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

             Odpovídáte pouze za sníženou hodnotu zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,včetně jeho funkčnosti.

 

Internetový obchod:    www.nanoshields.eu

Společnost                 Šárka Čapková

se sidlem :                Hlavenec 88 ,  Hlavenec , 294 74

IČ:                            75267471

E-mailová adresa:      info@nanoshields.eu

tel.číslo:                    +420 777 341 661

 

 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.